Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Site Demo Creator

Mô tả

Browse and record your site in a browser or mobile mockup, for making site demos, explainer videos, or walk-throughs.

Video walk-through of the plugin:

Instructions

  1. Install the plugin.
  2. Once the plugin is installed, look for a new admin bar menu called “Site Demo”. Choose the device you want to to demo in.
  3. Alternately, select “site Demo” under Tools to start a new demo.
  4. Once you’re in a demo, there is a hidden menu at the top of the page. Move your mouse to the top of the page to see options for switching devices, recording, or exiting the demo.

Đánh giá

22 Tháng Mười, 2022
Great Great Great Great very Great ! Thank’s! Please continue to support this great plugin. I see that you haven’t updated it since 1 year.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Site Demo Creator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Site Demo Creator” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Site Demo Creator” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.