Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SinoShare

Mô tả

这是一款wordpress的日志文章分享插件,网站的访问者可以通过这个插件分享文章至各大中文社交网站,帮助您提高网站流量,并且支持后台统计。

所支持社交网站:百度搜藏、QQ空间、新浪微博、搜狐白社会、人人网、开心网、谷歌Buzz、谷歌收藏、豆瓣网、淘江湖、抓虾、鲜果、有道、九点、雅虎收藏、百度空间、QQ书签、新浪收藏、139说客、嘀咕、做啥、人间、Follow5、和讯网摘、Myspace、创业邦、中金微博、若邻网、乐收网、奇客发现、同学微博、挖客网、就喜欢、115收藏、Twitter、Facebook、Digg、Delicious,及邮件方式。

统计功能:该插件可以让您在后台查看到分享次数最多的文章及详细的分享记录。

版权说明:本插件开放源码,部分代码基于英文分享插件sharethis,网址:http://alexking.org/projects/share-this

Ảnh màn hình

 • 网站访问者鼠标滑过"分享收藏本文"链接时出现的小窗口。
 • 点击"查看更多"后显示全部网站。
 • 后台统计页面的详细分享记录。
 • 后台统计页面的分享次数最多的文章记录。

Cài đặt

 1. 下载插件,解包后将SinoShare文件夹上传到wp-content/plugins/目录下
 2. 在后台的插件管理处激活SinoShare(确保该目录有执行权限)
 3. 检查文章内容下是否有”分享收藏本文”链接

Hỏi đáp

 • 为什么我在某个网站分享了文章,后台却看不到它的分享记录?

本插件利用ajax记录访问信息,请确认浏览器没有禁用javascript。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SinoShare” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.7

 • 添加了google reader和网易微博

1.6

 • 修改了安装时出现的一个bug

1.5

 • 增加记录导出功能

1.4

 • 统计页面增加统计分享次数最多的功能

1.3

 • 增加后台统计功能,记录详细分享

1.2

 • 将鼠标点击链接后出现分享窗口,改成鼠标滑过时出现,点击”查看更多”后,更多内容仍在原窗口显示,使操作更加方便

1.1

 • 增加”查看更多”链接,提供更多社交网站