Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Single Post Search Result

Mô tả

Single Post Search Result is a small WordPress plugin that will redirect your search result if there is only a single matching result to the actual post instead of the search results page.

Cài đặt

  1. Download the plugin from the WordPress plugin directory.
  2. Goto WordPress > Appearance > Plugins > Add New.
  3. Click Upload Plugin and Choose File, then select the plugin’s .zip file. Click Install Now.
  4. Click Activate to use your new plugin right away.

Đánh giá

20 Tháng Mười, 2016 1 reply
I'm not redirected directly to a single post result and plus get that warning. Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'skeleton_single_post_search_result' not found or invalid function name in /home/clients/fc2d20bb6ab959323d7c657f13b5ffbf/libertereligieuse/wp-includes/plugin.php on line 524
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Single Post Search Result” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1 – 11/10/16

  • Update for version numbers.

1.0.0

  • Initial release