Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Yandex Metrika

Mô tả

This plugin adds the required javascript for Yandex Metrika.

For more information visit: Yandex Metrika

Cài đặt

  1. Upload simple-yandexmetrika directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Add the Yandex Metrika tracking ID (XXXXX) and select Yandex Metrika version to the settings (Admin > Settings > Simple Yandex Metrika).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Yandex Metrika” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp