Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple WP SMTP

Mô tả

Simple wp SMTP allows you to configure your SMTP server details and send email from your site.

How to use

Once you have installed and activated your plugin, You can able to see one new menu item in your wordpress admin “SMTP settings” click on that and you can redirect to the setting page there you need to enter your SMTP server details. Once you enter this details click on test email menu item. Here you can send the test mail.

Ảnh màn hình

 • Screenshots 1
 • Screenshots 2

Cài đặt

Automatic installation

 1. Go to your Dashboard » Plugins » Add new
 2. In the search form write “simple-wp-smtp”
 3. When the search return the result, click on the “Install Now” button
 4. Finally, click on the “Activate” button
 5. Enjoy the plugin!

Manual Installation

 1. Download the plugin from this page clicking on the “Download” button
 2. Go to your Dashboard » Plugins » Add new
 3. Now select “Upload Plugin” button
 4. Click on “Select file” button and select the file you just download
 5. Click on “Install Now” button and the “Activate Plugin”
 6. Enjoy the plugin!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple WP SMTP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • First release