Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple WP Glossary

Mô tả

This plugin provides a glossary custom post type for you to define your glossary items. Defined terms are then displayed inline on the front end.

Ảnh màn hình

  • Example of a defined term on hover
  • Another example of a defined term on hover
  • The Glossary custom post type in the admin
  • Editing one of the glossary items in the admin

Cài đặt

  1. Upload simple-wp-glossary to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Click on the new Glossary items menu > Add New to add your defined terms.
  4. Add a post or page with one or more of your defined terms.
  5. When viewing your post or page, hover on the term to see the definition.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple WP Glossary” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release