Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Upload Widget

Mô tả

Available on GitHub

Usage

Once the plugin is installed, visit the Widgets section of your wordpress install and add the widget to a widgetized area. Upload files using the widget and visit the widgetized area to view the image.

The widget will display media in the image tag.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Upload Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp