Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Under Construction

Mô tả

Simple under construction adds a mobile friendly, animated under construction page to your website with social media icons.

Features of Simple Under Construction

  • Easy to use with minimal options
  • Animated under construction symbol
  • Social media icons

Check out the live demo of Simple under construction

Checkout Our other WordPress Plugins

Credits

Under construction animation credit http://codepen.io/JoeAnzalone/pen/dAnsb

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Under Construction” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release