Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Tag By Category

Mô tả

Add Tags in slidebar for a particular category

Cài đặt

  1. Extract the plugin folder from the downloaded ZIP file.
  2. Upload tags to your /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin from the “Plugins” page in your Dashboard.
  4. Activate the widget through the ‘Widgets’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Tag By Category” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

None