Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Static Google Maps

Mô tả

Inserts a static google map at the bottom of a post or page when an address is entered in the post meta box. No API keys required.

Ảnh màn hình

 • Shot of the plugin in action.
 • Post meta box.

Cài đặt

Installation for General Use

 1. Upload the whole google_static_maps folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 3. To display a map at the bottom of a post or page enter the address in the Static Map meta box located on right side of the post/page edit screen.

Hỏi đáp

 1. No options page for this puppy. Simplicity rules.
 2. No google API code required.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Static Google Maps” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1

 • Brought back from dead.
 • Improve code.
 • To do: responsive map image, more map options like size

2.0

 • Added post meta box where an address can be entered easily.

1.0

 • It begins.