Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Social – Sharing Widgets & Icons Updated

Mô tả

This plugin adds a set of cool icons and widgets at the end of your post for your readers to share. Widgets are Twitter, Facebook and Google +1. It supports large icons and small icons.

This plugin is copy of “simple-social-sharing-widgets-icons”, because it’s not updated;

Ảnh màn hình

  • Large set of widgets & icons
  • Small set of widgets & icons
  • Settings Page

Cài đặt

  1. Upload simple-social-sharing-widgets-icons-updated folder to your WP plugin folder /wp-content/plugins/ directory
  2. The path must look like this: /wp-content/plugins/simple-social-sharing-widgets-icons-updated/
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress admin
  4. You are ready, check the widgets and icons after your posts.
  5. To make changes, go to Settings, Simple Social Icons.

Thanks for installing!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Social – Sharing Widgets & Icons Updated” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp