Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Social Menu

Mô tả

This plugin lets you add your social accounts to your WordPress site.

Ảnh màn hình

  • The view of the social menu on the page.

Cài đặt

  1. Download the plugin.
  2. Activate the plugin in the WordPress Admin Panel.
  3. Usage of the shortcode: [ssm twitter=”https://twitter.com” facebook=”https://facebook.com” instagram=”https://instagram.com” linkedin=”https://linkedin.com” youtube=”https://youtube.com”].

Hỏi đáp

There are currently no FAQs at this time.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Social Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version of the plugin.