Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Social Icon Widget

Mô tả

Social Icon Widget is a very simple. Easily Manage This widget. is a very simple

Chức năng

 • Easy Installation
 • Simple Widget Option
 • 3 Difference Social Icon
 • Total 14 Social Icon Like
 • Zero coding skills required to set up this plugin.
 • It is user friendly and very easy to install.

More Support

This plugin is developed by Shafiqul Islam

Localization

Available in English

Want to contribute with a translation to your language? Please contact me at shafiqul.info92@gmail.com

Ảnh màn hình

 • Simple Social Icon 3 Design Pack
 • Widget Option

Cài đặt

 1. Install the plugin through the Plugins interface or by uploading the simple-social-icon-widget directory to your /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the Simple Social Icon Widget plugin.
 3. Add the widget wherever you want through the ‘Appearance -> Widgets’ interface. Make sure to fill out the page identifier!

Hỏi đáp

*Not Yet

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Social Icon Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial Release