Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Shortcode – WooCommerce Shipping Calculator

Mô tả

Simple Shortcode – WooCommerce shipping calculator which allow you to place the WooCommerce Shipping Calculator on any page. The shipping method and quote will be based on current cart via Ajax loading.

Shortcode Usage: [ss_woo_shipping_calculator]

 • This shortcode will only be executed once on the same page.

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/simple-shortcode-woo-shipping-calculator directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/simple-shortcode-woo-shipping-calculator directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Shortcode – WooCommerce Shipping Calculator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.6

 • Rewrite the codes to handle the ajax

1.0.5

 • add quotation

1.0.4

 • fixed ajax issue

 • = 1.0.3 =

 • fixed ajax issue for non login user

1.0.1

 • Test with WordPress 4.7.5

1.0

 • init version