Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple SEO Woo by falbar

Mô tả

Simple SEO Woo by falbar adds basic meta data on the page (title, description, keywords) for WooCommerce shop. For its operation requires needs installation of the Simple SEO by falbar plugin since v 1.0.3 before.

Ảnh màn hình

 • Adding product.
 • Adding category.
 • Adding tag.

Cài đặt

Must be originally installed Simple SEO by falbar since v 1.0.3.

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’;
 2. Search for ‘Simple SEO Woo by falbar’;
 3. Activate Simple SEO Woo by falbar from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download Simple SEO Woo by falbar;
 2. Upload the ‘Simple SEO Woo by falbar’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…);
 3. Activate Simple SEO by falbar from your Plugins page.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Must be originally installed Simple SEO by falbar since v 1.0.3.

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’;
 2. Search for ‘Simple SEO Woo by falbar’;
 3. Activate Simple SEO Woo by falbar from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download Simple SEO Woo by falbar;
 2. Upload the ‘Simple SEO Woo by falbar’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…);
 3. Activate Simple SEO by falbar from your Plugins page.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple SEO Woo by falbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Update plugin to a stable version WordPress (4.8).

1.0.1

 • Added Russian language.

1.0

Release date: May 22, 2016