Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple SEO by falbar

Mô tả

Simple SEO by falbar adds basic meta data on the page (title, description, keywords). For WooCommerce you will need to install Simple SEO Woo by falbar.

Ảnh màn hình

 • Settings page.
 • Adding post.
 • Adding page.
 • Adding category.
 • Adding tag.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’;
 2. Search for ‘Simple SEO by falbar’;
 3. Activate Simple SEO by falbar from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download Simple SEO by falbar;
 2. Upload the ‘Simple SEO by falbar’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…);
 3. Activate Simple SEO by falbar from your Plugins page.

Hỏi đáp

Installation Instructions

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’;
 2. Search for ‘Simple SEO by falbar’;
 3. Activate Simple SEO by falbar from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download Simple SEO by falbar;
 2. Upload the ‘Simple SEO by falbar’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…);
 3. Activate Simple SEO by falbar from your Plugins page.

Đánh giá

31 Tháng Ba, 2019 1 reply
Подскажите! Когда хожу по сайту, debug.log чист, захожу в админпанель, появляется запись: Undefined property: Falbar_SSBF::$plugin_name in disk:\domains\name\wp-content\plugins\simple-seo-by-falbar\includes\class-falbar-ssbf.php on line 138
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple SEO by falbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Update plugin to a stable version WordPress (4.8).

1.0.4

 • Added Russian language.

1.0.3

 • Update the main class to connect with WooCommerce.

1.0.2

 • Fix display of fields for tags in HTML code.
 • Update the main class to interact with WooCommerce.

1.0.1

 • Fix display of fields for tags and categories.

1.0

Release date: May 6th, 2016