Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple scheduled posts widget

Mô tả

Its nothing to describe is simply show scheduled posts in sidebar.

Arbitrary section

Nothing here yet

A brief Markdown Example

Nothing here yet

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Upload simple-scheduled-posts-widget to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Setup it in /wp-admin/widgets.php (drag simple-scheduled-posts-widget to widget area)

Hỏi đáp

Nothing here yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple scheduled posts widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Start!