Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Reading Progress Bar

Mô tả

Display a simple progress bar at the top of your posts. With customization options.

Cài đặt

  • Upload the folder to your /wp-content/plugins/ directory
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Reading Progress Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Adds per post type support for public post types.
  • Improves form markup

1.0

  • Initial release.