Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Range Slider for Gravityforms

Mô tả

Want to add a range slider to your Gravityforms forms? This plugin adds a simpler range slider to the Gravityforms plugin, edit your slider by selecting a minimum or maximum value and select the desired steps.

The Slider field is available under ‘Advanced Fields’

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. ‘Slider’ is now available in the Gravityforms Plugin

Hỏi đáp

Where do I find the Slider field?

Under the Advanced Fields section of Gravityforms

What plugins are required?

Gravityforms.

Đánh giá

20 Tháng Tư, 2017
Looks nice but it doesn't work. When you submit the form all the values are shown as 0
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Range Slider for Gravityforms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp