Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Post Word Count

Mô tả

This plugin allows you to quickly and simply display the number of words in any of the post on your WordPress website by simply adding a template tag into you theme.

Cài đặt

To install the plugin simply follow the instructions below:

  1. Upload ‘wordcount.php’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place the template tag into your theme

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Post Word Count” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin released.