Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Point Quiz For Woocommerce

Mô tả

Simple Woocommerce Product Suggestion via Point System by Taking Quizzes

Plugin is Translatable ready via PoEdit

Report/Post Bugs here:https://bitbucket.org/allouise/simple-point-quiz-for-woocommerce

Note for Creating Quizzes:
– When both Show Result via Custom Page (Page URL) and Show Result by Choosing Product Result fields are filled the Page URL will take priority

Ảnh màn hình

  • Simple Point Quiz For Woocommerce

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Create Quizzes and Suggested Products Table
  4. Create Question & Answers for you Quizzes
  5. (Optional) Link Quizzes
  6. Copy & Embed Quiz Shortcode

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Point Quiz For Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0 (Feb 27, 2020)

  • First release.