Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple newsletter

Mô tả

Simple and custom newsletter that can use on any website.

Ảnh màn hình

  • Settings page
  • Email lists
  • Output form

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You can put you newsletter form any place with this shortcode: [SMNewsLetter] or use nlsm_newsletter_form() function.

Hỏi đáp

FAQ

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple newsletter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Add csv export

1.0

  • Version 1.0 is out…