Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Menu

Mô tả

Hide all non-essential and confusing Items from Admin Menu.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Plugin aktivieren.
Plugin konfigurieren
fertig

Licence

Hỏi đáp

Installation Instructions

Plugin aktivieren.
Plugin konfigurieren
fertig

Licence

Wie merke ich, ob es eine neue Version des Plugins gibt?

Dann wird man im Plugin Ordner deiner WP Installation auf die Upgrade-Möglichkeit aufmerksam gemacht.

Was muss ich tun, wenn ich ein Bug bemerke?

Man schickt dem Entwickler eine eMail an eric@chefblogger.me und meldet den Bug und wie man ihn nachvollziehen kann.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v0.1 (01/28/2018)

  • Create Plugin