Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple MD5 Generator

Mô tả

With this plugin you can easily convert string into MD5. You can use this feature from wordpress dashboard.

  • Dashboard Based Encryption
  • Fast Performance
  • Plugin Settings Page

Ảnh màn hình

Cài đặt

Please follow these steps to install the plugin.

  1. Upload simplemd5generator to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the Simple MD5 Generator menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

Please follow these steps to install the plugin.

  1. Upload simplemd5generator to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the Simple MD5 Generator menu in WordPress
Is there a plugin panel?

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple MD5 Generator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp