Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Latest Posts Shortcode

Mô tả

A simple plugin for rendering latest post previews in a list view using shortcode.
Supports various options to customize output to your needs.

Supported shortcode options

 1. header: , whether to output header text (default=)
 2. show_featured_image: , whether to output featured post image (default=TRUE)
 3. featured_image_height: , height of featured image in px (default=100)
 4. preview_text_chars: , amount of chars to be displayed for preview text (default=200)
 5. container_css_class: , CSS class of outer container (default=articles-preview-container)
 6. container_article_css_class: , CSS class of article containe (default=article-preview)
 7. append_css_clear: , whether to append a CSS clear container (default=TRUE)
 8. container_left_width: , px or % (default=65%)
 9. container_right_width: , px or % (default=30%)

Cài đặt

 1. Upload and extract simple-latest-posts-shortcode.zip to your plugins directory
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Latest Posts Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

 • Initial public release.