Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Image Converter

Mô tả

Simple Image Converter allows you to upload any image to your wordpress website and automatically compresses and converts it to WebP format. This will improve your website load speed and boost your SEO.

Installation and use

-Install and activate Simple Image Converter.
-Set desired image quality of uploaded pictures in Settings > Image Converter (default value is set to 80).
-Simply upload a picture!

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Image Converter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp