Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple HTML Rich Text for Block Editor

Mô tả

Subscript, SuperScript, Cite, Small, Marked, Inserted and Deleted tags are not part of the Block Editor by default. Simple HTML Rich Text for Block Editor seeks to bridge this gap in the Rich text development.

Ảnh màn hình

  • This shows how the plugin can be used in the editing of text.
  • Back-end view of the tools being used
  • Front-end view of the tools being used

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Download the plugin from the WordPress Plugins directory or Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Activate the Simple HTML Rich Text for Block Editor plugin to start using the plugin.

Hỏi đáp

Does this work in the classic editor?

No, this is purely for the block editor.

How is the style picked?

Style depends on the style of the theme.

How can I Contribute?

Contributions like feedback can be through the forum. You can also write an issue on Github or fork the code, fix & submit a PR on Github.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple HTML Rich Text for Block Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Added a cite tag to the list of functions.

1.0.0

  • Initial Release.