Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Glossary

Mô tả

Builds a glossary on your site.

Once activated you add can add glossary terms (custom post type).

Find out more on my website http://www.LawrenceStewart.ca

Example Syntax

Cài đặt

  1. Upload simeple glossary folder to the /wp-content/plugins/ directory

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

  1. Can the plugin auto tag my glossary terms? =

No. But if you want it to, let me know and I’ll add it.

  1. Can I link it to an external glossary =

Not yet, but this is another idea I have considered.

  1. Will there be a nice tool-tip style hover mechanism? =

Yes, that is the plan for a future release.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Glossary” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

New Plugin
0.2 = added rewrite flush to insure working withpermalinks