Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Finance Calculator

Mô tả

A simple form that prompts a user for Interest Rate, Term in Months, and Monthly Payment or Loan Amount.

You can insert the form either using a shortcode or widget.

Ảnh màn hình

  • Enter an Interest Rate
  • Enter the term, in months
  • Enter EITHER a monthly payment, or loan amount
  • Press enter. The empty field will be populated, and a total will appear below the form.

Cài đặt

  1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add to a sidebar using the ‘Widgets’ menu in WordPress or by placing ‘[finance_calculator]’ in the content area of a page/post.

Đánh giá

8 Tháng Hai, 2017
This is my requirements, kindly fix this using your plugin. If you fix my requirements how much cost for you? http://tekexplore.info/upload/03_LoanCalculator.xls
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Finance Calculator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release