Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Filterable Portfolio

Mô tả

Simple Plugin for creating a filterable portfolio gallery with MixitUp and Magnify Popup

Shortcode

[asr-portfolio]

Filter Control : true / false

[asr-portfolio filter="true"]

Type Control: popup / single

[asr-portfolio type="popup"]

Ảnh màn hình

  • Portfolio Preview Page.
  • Popup Layout.
  • Simple Option Panel.

Cài đặt

  1. Upload “simple-filterable-portfolio.zip” to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Extract the zip
  3. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Hỏi đáp

What is the shortcode

[asr-portfolio]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Filterable Portfolio” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release.