Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple FAQ by LukasK

Mô tả

Simple plugin for FAQ (Q&A). Allows you to define HTML skeleton and adds FAQ post-like section to admin panel. You can add question and answer using WordPress admin panel. You can display FAQ using shortcode [lukask_faq].

Ảnh màn hình

  • Admin settings
  • FAQ in admin
  • Example FAQ on site

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple FAQ by LukasK” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Simple FAQ by LukasK” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Simple FAQ by LukasK” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0
Initial version.