Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Export Page

Mô tả

Export one or more page or any custom post types using bulk action, so it is easy to use. The pages will imported as xml format, hence it is compatible with default WordPress Importer plugin.

Ảnh màn hình

  • Export page using bulk action

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/simple-export-page directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress
  3. No setting needed

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Export Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0
* Added support to export any custom post types.

1.0.0
* Initial Release.