Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Expand

Mô tả

Usage of the expand shortcode:
[expand title=”My title”]
The content goes here.

And wrap up with a closing expand tag.
[/expand]

Ảnh màn hình

  • Sample of the closed Simple Expand.
  • Sample of the open Simple Expand with html tags inside.

Cài đặt

  1. Upload “/simple-expand/” to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress.
  3. Place [expand] shortcodes on your page.

Hỏi đáp

No FAQ yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Expand” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Simple Expand” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Simple Expand” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Added support for youtube and other iframe embeds inside expand tag (also WP built in embeds)

1.0.1

  • Added support for shortcode in expand tag

1.0

  • Initial release.