Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Exclude Categories

Mô tả

Plugin help hide all posts in one or more category on your homepage.

Go to “Settings » Reading”to choose the category need to hide

Ảnh màn hình

  • Simple Exclude Categories Options Section

Cài đặt

  1. Download zip file
  2. Upload the Simple Exclude Categories plugin to your blog
  3. Activate it

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Download zip file
  2. Upload the Simple Exclude Categories plugin to your blog
  3. Activate it

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Exclude Categories” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp