Simple event list for Elementor

Mô tả

A very simple event list. Use the shortcode or the Elementor widget.

Go to Settings - Simple events to add or edit events.

Ảnh màn hình

 • Frontend
 • Backend
 • Elementor
 • Backend (translated)

Cài đặt

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple event list for Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.4

 • US time

1.2.3

 • tested with WP 6.5

1.2.2

 • translation

1.2.0

 • backend rewrite – now with tables!

1.1.2

 • no events text

1.1.1

 • smaller fixes

1.1.0

 • Translation
 • new theme
 • add links

1.0.0

 • first version