Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Employee List

Mô tả

Simple-Employee-List allows you to create a new employee into your website body section, sidebar section, or footer widgets anywhere you want just to copy the [employee] shortcode and pest it.

Major features

  • Custom post type.
  • Automatically show all employee.
  • You can add image.
  • Custom Taxonomy.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1
  • screenshot-2

Cài đặt

Upload the Simple-Employee-List plugin to your website, activate it, and then copy the “[employee]” shortcode past it where you want to show output.

1, 2, 3: You’re done!

1.0.0

Release Date – 22 Jun 2022

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Employee List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp