Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Eliminate Render Blocking CSS

Mô tả

A simple plugin that eliminates render blocking CSS using current (at the time of writing) best-practices, speeding up your site and improving your SEO in seconds.

Directions for use:

  • Install
  • Activate
  • That’s it

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Eliminate Render Blocking CSS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp