simple-database-exportimport-for-migration-or-backup

Mô tả

This plugin has been closed as of 16 Tháng Mười Một, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Database Export+Import+Migration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp