Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple countdown timer

Mô tả

This product displays a simple countdown timer in a widget position on your site. There are configurable text fields above and below the timer. You can also change the font colors.

NYC HelpDesk LLC

Ảnh màn hình

  • Sample widget

Cài đặt

  1. Copy the ‘simple-custom-countdown-timer’ folder into your plugins folder
  2. Activate the plugin via the Plugins admin page

Hỏi đáp

What does this plugin do?

This simple count down timer is shown in action on the sidebar of this page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple countdown timer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version