Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Simple Currency Exchange Converter

Mô tả

Simple currency calculator, converts money amounts between the most used currencies in the world.

 • 88 of the most common currencies

 • Demo at http://xn--ln-yia.priv.no/valutakalkulator/

Ảnh màn hình

 • This is how it looks...

Cài đặt

 1. Download the zip file and extract the contents
 2. Upload the folder WordPress-Currency-Converter to your WP plugin folder /wp-content/plugins/ directory
 3. Go to Plugins > Plugins, and activate the plugin
 4. Add the shortcode [valutakalkulator] within any WordPress post or page where you need the calculator to be displayed.
  You can add the code echo shortcode_valutakalkulator() in the template if you prefer that.

Hỏi đáp

Can the country names be translated?

Yes, just edit the file js/vkalkulator.js.

More questions? Go here and write a comment please

http://xn--ln-yia.priv.no/wordpress-currency-calculator-valutakalkulator-plugin/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Simple Currency Exchange Converter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Released 17/09/2012
 • First release provides one simple calculator