Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Course Creator Post Meta

Mô tả

This plugin must be used with Simple Course Creator.

Add post meta information to the post list output from Simple Course Creator. Below each post in a course, the author and published date is displayed.

Follow Simple Course Creator Post Meta development on GitHub.

View all contributors to SCC Post Meta’s development.

Ảnh màn hình

 • settings page
 • customizer settings
 • post meta output

Cài đặt

 1. Upload simple-course-creator-post-meta to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. New settings are under ‘Settings -> Course Settings -> Display (tab)’
 4. Customizer options under the ‘Appearance -> Customizer’ menu

Follow Simple Course Creator Post Meta on Github

Hỏi đáp

Will this plugin work without Simple Course Creator?

No. Get Simple Course Creator now. http://buildwpyourself.com/downloads/simple-course-creator/

Does this plugin add customizer options for the post meta output?

Yes.

What if I already have Simple Course Creator Customizer installed?

The post meta customizer options will be merged with SCC Customizer.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Course Creator Post Meta” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.7

 • improved: added default values for settings
 • fixed: PHP notices in Customizer

1.0.6

 • improved: removed white space
 • improved: rearranged language files

1.0.5

 • improved: user input sanitization

1.0.4

 • fixed: typos

1.0.3

 • fixed: languages directory path

1.0.2

 • Fixed: PHP warnings for sanitization of plugin settings

1.0.1

 • Added: filters for post author and published date output

1.0.0

 • first stable version