Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Countdown Flip Timer for WP

Mô tả

Simple countdown timer based on flipclock.js with shortcode [wpcountdown seconds=\”{by default: 900s}\” msg=\”{by default: times end}\”]

Ảnh màn hình

 • Plugin has no screenshot.

Cài đặt

 1. Install and activate plugin

Hỏi đáp

 1. How do I change the duration of the timer?
  Change the number in the seconds section. Only the number of seconds for the duration of the timer can be passed to the shortcode.
 2. What is the time format of the timer duration?
  Timer duration in seconds.
 3. How to display text after the timer expires?
  Insert the text you want in the msg section.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Countdown Flip Timer for WP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Release