Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Content Slider / Slideshow

Mô tả

A responsive content slider and slideshow plug-in for jQuery with features like touch and CSS3 transitions.

This is an essential plugin for your WordPress websites:

Features

 • Responsive slideshow
 • Content slides (images, texts, videos, etc)
 • Slide or Fade effect
 • Uses SlidesJS 3.0
 • Each slide is a post type
 • Shortcode makes it easy
 • Function the_slideshow() can be used in hardcode
 • Exemple: the_slideshow(“cat=10”);

Showcase

“Simplicity is the ultimate sophistication” — Da Vinci

Visit: http://araujo.cc/

Ảnh màn hình

 • Slides
 • Options page

Cài đặt

Upload plugin to your blog, activate it, then click on the Slideshow on the menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Content Slider / Slideshow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • Function the_slideshow() now can do a query, exemple: the_slideshow(“cat=12”);