Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Contact Widget

Mô tả

This plugin will create “Contact Info Widget” to display contact information like address, Phone number, fax number, Email with google map.
For map you just need to provide “longitude and latitude”.

You can use this widget as a sidebar or as footer widget or in any page of WordPress using sidebar.

Click here for demo

Ảnh màn hình

  • screen 1
  • screen 2

Cài đặt

  1. Upload and Activate the plugin.
  2. Add “Contact Info Widget” to any sidebar of theme.

Hỏi đáp

1. How can I add this widget to any sidebar?

Go to Appearance -> Widgets and just drag the “Contact Info Widget” in the any sidebar of theme and fill the information and check on the frontend.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Contact Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release!