Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Child Theme Creator

Mô tả

Provide a name for your child theme and it will automatically create the necessary child theme directory and files. The parent theme stylesheet will be enqueued using “wp_enqueue_style” instead of @import.

Cài đặt

  1. Install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. Use the Appearance > Create Child Theme screen to create a child theme.
  4. Activate the created child theme in Appearance > Themes screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Child Theme Creator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp