Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple checkout page donations/tips for WooCommerce

Mô tả

This plugin lets you add custom tips for display in the checkout page. These tips are optional for the customer to add to the cart fee.

Ảnh màn hình

  • Output

Cài đặt

  1. Download the .zip file
  2. Upload and extract the contents of the zip file to your wp-content/plugins/folder
  3. Activate the plugin from your WP-admin / Plugins
  4. Enjoy!

Hỏi đáp

Where can I find the settings for this plugin?

The settings are found under “WooCommerce > Settings > products” settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple checkout page donations/tips for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • initial release