Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Category Posts Widget

Mô tả

Simple Category Posts Widget is simple and easy to use wordpress plugin.Lists taxonomy/category posts in widget with options to enable or disable featured image/excerpt, number of posts to display, select taxonomy,select multiple categories, select post type.

Major features of Simple Category Posts Widget:

 1. Lists taxonomy/category posts in widget
 2. options to enable or disable featured image
 3. options to enable or disable Excerpt
 4. number of posts to display
 5. select multiple categories/terms.
 6. select post type.
 7. Easy to modify HTML.

Demos:

PSD to HTML Cloud

Detailed Instructions:

Simple Category Posts Widget

Ảnh màn hình

 • Simple Category Posts Widget Admin Preview
 • Simple Category Posts Widget Frontend Preview

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/simple-category-posts-widget directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
 3. Use the Appearance->Widgets->Category Posts Widget to add widget to sidebar.

Template Modification:

copy ‘simple-category-posts-widget.php’ from ‘plugins/simple-category-posts-widget/inc/’ directory to ‘your-theme/inc/’ directory.

Hỏi đáp

For any query or help: Contact Us.

Đánh giá

9 Tháng Một, 2017
Helpful tool for those who don't the coding... 🙂 Great work !!
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Category Posts Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp