Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Calendar: Blog Feed

Mô tả

A Simple Calendar add-on to display your WordPress blog posts in a calendar view.

Ảnh màn hình

  • Select your WordPress blog posts as events source.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Add-on installation instructions

Where’s your plugin documentation?

Blog Feed add-on docs

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Calendar: Blog Feed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release.