Simple Calendar: Blog Feed

Mô tả

A Simple Calendar add-on to display your WordPress blog posts in a calendar view.

Ảnh màn hình

  • Select your WordPress blog posts as events source.

Hỏi đáp

Where’s your plugin documentation?

Blog Feed add-on docs

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Calendar: Blog Feed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Simple Calendar: Blog Feed” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Simple Calendar: Blog Feed” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Fix: Compatiblity with WP 6.3.

1.0.1

  • Tweak: Translations moved from .po/.mo files to official wordpress.org translation packs.

1.0.0 – November 11, 2015

  • Initial release.