Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Calendar – Advanced Custom Fields

Mô tả

Add a Simple Calendar field to Advanced Customs Fields (ACF).

The field will print the corresponding calendar chosen among those available using ACF. You can use then Advanced Custom Field template functions to print the corresponding field in your templates, such as the_field( 'your_simple_calendar_field' );.

To use this add-on you need both Simple Calendar and Advanced Custom Fields installed and activated. It is compatible with both ACF 4 and 5 or ACF Pro and requires Simple Calendar 3.0 or higher.

Ảnh màn hình

  • ACF Simple Calendar field type.
  • The field being rendered in a meta box, with a calender selection.

Hỏi đáp

Where’s your plugin documentation?

ACF add-on docs

Đánh giá

12 Tháng Tám, 2019
I been using your plug in for 6 years until I had to update to the latest WordPress and php version and then it became incompatible with my web site. Any chance you might come up with and update compatible with WordPress 5.2.2 soon?
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Calendar – Advanced Custom Fields” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Simple Calendar – Advanced Custom Fields” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Simple Calendar – Advanced Custom Fields” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release.

1.0.1 – January 21, 2018

  • Update: Modify contributors.
  • Fix: JS localization issue causing JS console error in admin.