Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Social Bookmarking Plugin

Mô tả

Will add bookmark icon for each post and page to share with popular social bookmarking sites.

Cài đặt

  1. Upload the ‘simple-bookmarking’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Social Bookmarking Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp